Obrázok: Lubica lst
autor Lubica lst - Thursday, 17 April 2008, 09:03
 Čo vlastne znamená slovo Internet? Internet, pôvodom anglické slovo, ktoré sa dá rozdeliť na Inter a Net. V preklade by to znamenalo Medzi Sieťami. Dalo by sa nahradiť i skratkou WWW, čo znamená Celosvetovo Rozšírená Sieť. Povedané jednoduchšie, je to sieť nespočetne veľa počítačov pospájaných medzi sebou a tvoriacich veľkú sieť, na ktorých sú tvorené multimediálne dokumenty. Ďalšou dilemou je samotné slovo Internet - má sa písať Internet alebo internet. Správne sú obidva. Ak ho budeme chápať ako "obchodnú značku" konkrétny typ počítačovej siete, napíšeme ho teda Internet. Ale ak ho zoberieme skôr ako odlišný typ média, podobne ako rádio, televízia či noviny, zvolíme teda internet.

» Slovník