Kurzy realizované v rámci centra excelencie "CENAMOST" na KME FEI STU v Bratislave