Podkategórie
Podnikové hospodárstvo ZS 2009
Podnikové hospodárstvo LS 2010

  • Základným poslaním tohoto študijného materiálu je študujúcemu poskytnúť základný prehľad o pojmoch a činnostiach personálneho manažmentu na základnej a strednej škole
  • Základným poslaním tohoto študijného materiálu je študujúcemu poskytnúť základný prehľad o pojmoch a činnostiach personálneho manažmentu na základnej a strednej škole